Novadan ApS: Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau

22-01-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet for Novadan ApS, Platinvej 21, 6000 Kolding.
Klage skal være modtaget senest den 19. februar 2018.

Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau

Novadan ApS, Platinvej 21, 6000 Kolding er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af virksomhedens oplag af råvarer og produkter. Virksomheden har hidtil været kategoriseret som en kolonne 2 virksomhed, men er nu blevet kategoriseret som en kolonne 3 virksomhed på grund af ændret klassificering af flere af de tilstedeværende kemikalier. Virksomhedens sikkerhedsdokumentation er derfor blevet suppleret for at leve op til kravene for kolonne 3 virksomheder.

Miljøstyrelsen har sammen med de øvrige risikomyndigheder gennemgået sikkerhedsdokumentationen, og vurderer at virksomhedens sikkerhedsniveau er acceptabelt.

Med denne afgørelse overføres myndighedskompetencen på miljøområdet til Miljøstyrelsen.

- læs afgørelsen for Novadan ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.