REFA affaldsforbrændingsanlæg: Miljøgodkendelse

17-01-2018

Miljøstyrelsen har givet REFA, Energivej 4, Nykøbing F, miljøgodkendelse til at omlægge kapaciteten på virksomhedens ovne.
Klage skal være modtaget senest den 14. februar 2018.

Miljøgodkendelse

I/S REFA har ønsket at udvide kapaciteten af ovnlinje 3, som er den nyeste ovn. Det betyder, at den ældste ovn, ovnlinje 1, kan benyttes mindre.

Ovnlinje 3 er en kraft/varme-ovn, mens ovnlinje 1 er en varme-ovn. Dermed betyder omlægningen en bedre energiudnyttelse.

- læs miljøgodkendelse for REFA affaldsforbrændingsanlæg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.