DAFC A/S: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

17-01-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til DAFC A/S beliggende Skanderborgvej 19, 8751 Gedved.
Klage skal være modtaget senest den 14. februar 2018

Påbud

Med vilkårsændringen skal virksomheden etablere afspærring, der skal forhindre lastbiltrafik til og fra virksomheden i natperioden fra 07-22.

- Læs vilkårsændringen for DAFC A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.