Pharmacosmos A/S: Miljøgodkendelse

10-01-2018

Miljøstyrelsen har givet Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk miljøgodkendelse til etablering af ny, dobbeltvægget, 20 m3 tank til natriumhydroxid ved eksisterende anlæg til neutralisering af spildevand.
Klage skal være modtaget senest den 7. februar 2018.

Miljøgodkendelse

Virksomhedens anlæg til neutralisering af processpildevand omfatter to spildevandstanke (neutraliseringstanke) på hver 450 m3. Til neutralisering af spildevandet, inden udledning til kloak, anvendes basen natriumhydroxid. Nærværende godkendelse omfatter etablering af en ny, dobbeltvægget ståltank på 20 m3 til natriumhydroxid ved anlægget til neutralisering af spildevand.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.