A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990 : Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-01-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990 beliggende Roskildevej 17A, 4330 Hvalsø.

Tilsynsrapport

- Læs tilsynsrapporten for A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.