SABRO A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-01-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos SABRO A/S beliggende Holmagervej 2, 8543Hornslet.

Tilsynsrapport

- Læs tilsynsrapporten for SABRO A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.