I/S REFA - Miljøcenter Gerringe

08-01-2018

Miljøstyrelsen har givet Miljøcenter Gerringe, Gerringevej 15, 4970 Rødby miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden.
Klage skal være modtaget senest den 5. februar 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøcenter Gerringe har fået miljøgodkendelse til at udvide driftstiden fra kl. 7.00-17.00 til kl. 6.00-18.00 på hverdage.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.