SB Pork A/S, Brørup: Miljøgodkendelse

05-01-2018

Miljøstyrelsen har givet SB Pork A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup, miljøgodkendelse til ny maskintue samt en mindre udvidelse af ammoniakkøleanlægget. Med afgørelsen lovliggøres en allerede gennemført ændring.
Klage skal være modtaget senest den 2. februar 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet SB Pork A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup, miljøgodkendelse til ny maskintue samt en mindre udvidelse af ammoniakkøleanlægget. Med afgørelsen lovliggøres en allerede gennemført ændring.

- læs miljøgodkendelsen for SB Pork A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.