pK Chemicals, Hårlev: Miljøgodkendelse

05-01-2018

Miljøstyrelsen har givet pK Chemicals, 4652 Hårlev miljøgodkendelse til produktion af hydrolyseret kartoffelmelsstivelse.
Klage skal være modtaget senest den 2. februar 2018.

Miljøgodkendelse

På anlægget i Hårlev fremstiller virksomheden forskellige stivelsesprodukter i et indendørs anlæg. De har nu fået godkendelse til produktion af hydrolyseret kartoffelmelsstivelse ud fra kartoffelmel.

- læs miljøgodkendelsen for pk Chemicals

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.