Reno Djurs I/S, Glatved: Offentliggørelse af tilsynsrapport:

04-01-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Reno Djurs I/S, Glatved, beliggende på Nymandsvej 11, 8444 Balle

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 5. oktober 2017 på Reno Djurs, Glatved, beliggende på Nymandsvej 11, 8444 Balle.

Tilsynet omfattede hele anlægget.

- Læs tilsynsrapporten for Reno Djurs

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.