Offentlig høring af den polske del af gasledningsprojekt Baltic Pipe efter artikel 3 i bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Espoo-konventionen)

20-02-2018

Polens Generaldirektorat for Miljøbeskyttelse har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer om etablering af den polske del af gasledningen Baltic Pipe der planlægges etableret mellem Norge og Polen via Danmark.

Forud for evt. etableringen skal der udarbejdes en miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø. Formålet med denne høring er at høre offentlighedens bemærkninger til projektet eller dets miljøpåvirkninger samt at fastlægge indholdet i miljøvurderingen.   

Konkret om projektet:

Rørledningen mellem Polen og Danmark placeres i Østersøen. Det forventes, at rørledningen i landføres omkring Faxe på Sjælland, mens der er 3 forskellige mulige i landføringspunkter i Polen(Niechorze, Rogowo eller Gaski). Rørledningen for en total længde på mellem 250 og 280 km.

Du kan se mere om projektet i følgebrevet samt i bilaget med oplysninger om projektbeskrivelse, forventede miljøpåvirkninger. MST gør opmærksom på, at følgebrevet er skrevet på engelsk, men ser bilaget oversat til dansk.

Følgebrev

Bilag

Hvis du har bemærkninger til det planlagte projekt og ønsker/kommentarer til indholdet i den kommende miljøvurdering for de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer MST-533-00042 senest den 9. marts 2018.

Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de polske myndigheder.