Offentlig høring af den svenske del af gasledningsprojektet Baltic Pipe efter artikel 3 i bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne(Espoo konventionen)

21-02-2018

Det svenske miljøministerium ved Naturvårdsverket har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer om etablering af den svenske del af gasledningen Baltic Pipe, der planlægges etableret mellem Norge og Polen.

Miljøstyrelsen gennemfører derfor en offentlig høring af den svenske del af gasledningsprojekt Baltic Pipe efter artikel 3 i bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet(Espoo-konventionen).

Forud for evt. etablering af den svenske del gasledningen skal der udarbejdes en miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø. Formålet med denne høring er at høre berørte myndigheder, organisationer og offentlighedens bemærkninger til projektet eller dets mulige miljøpåvirkninger samt at fastlægge indholdet i miljøvurderingen.  

Konkret om den svenske del af projektet:

Rørledningen mellem Polen og Danmark placeres i Østersøen. Det forventes, at rørledningen i landføres omkring Faxe på Sjælland, mens der er 3 forskellige mulige i landføringspunkter i Polen(Niechorze, Rogowo eller Gaski). Rørledningen vil få en total længde på mellem 250 og 280 km. Rørledningen planlægges etableret via Danmark og dernæst enten gennem svensk eller tysk farvand.

Du kan se mere om projektet i følgebrevet samt i bilaget der indeholder flere oplysninger om den svenske del af projektet, forslag til linjeføring, forventede miljøpåvirkninger mv..

Følgebrev

Bilag

Hvis du har bemærkninger til det fremlagte projekt og/eller kommentarer til indholdet i den kommende miljøvurdering for de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer MST-533-00043 senest den 16. marts 2018.

Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de svenske myndigheder.