Arla Foods Amba Branderup Mejeri: Miljøgodkendelse

15-02-2018

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Amba Branderup Mejeri, Engdraget 4, 6535 Branderup miljøgodkendelse til midlertidig opstilling af en adBluetank samt en dieseltank og dieselstander.
Klage skal være modtaget senest den 15. marts 2018.

Miljøgodkendelse

Midlertidig opstilling af en adBluetank samt en dieseltank og dieselstander på Arla Foods Amba Branderup Mejeri.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.