Køge Jorddepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-02-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Køge Jorddepot beliggende Nordhavnsvej 36-40, 4600 Køge.

Tilsynsrapport

Tilsynet omhandlede nedlukning af delområde.

- Læs tilsynsrapporten for Køge Jorddepot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.