H. Lundbeck A/S: Afgørelse om, at virksomheden er en risikovirksomhed

27-02-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj. er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 virksomhed.
Klage skal være modtaget senest den 27. marts 2018.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at H. Lundbeck A/S med sit nuværende oplag af farlige stoffer er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 virksomhed.

Afgørelsen meddeles i henhold til § 2, stk. 2, i risikobekendtgørelsen.

- læs afgørelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.