Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland: Miljøgodkendelse til Silo 2

27-02-2018

Miljøstyrelsen har givet Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland, beliggende Tøndervej 3, 6520 Toftlund miljøgodkendelse til etablering af silo til opbevaring af kartoffelstivelse.
Klage skal være modtaget senest den 3. april 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til etablering af en 55 meter høj silo til opbevaring af kartoffelstivelse. Siloen betegnes silo 2 og opføres ved siden af silo 1. Transport af medie til og fra silo 2 sker gennem lukkede rørsystemer. Der er udarbejdet visualisering af projektet.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.