H.J Hansens depot for shredderaffald: Offentliggørelse af tilsynsrapport:

23-02-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på H.J. Hansens nedlukkede depot – Hadsund, beliggende på Hobrovej, 9560 Hadsund

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 3. oktober 2017 på tilsyn på H.J. Hansens nedlukkede depot – Hadsund, beliggende på Hobrovej, 9560 Hadsund. Tilsynet omfattede hele anlægget.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.