Meddelelse af vilkårsændring ved påbud til Daka SecAnim A/S

21-02-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Daka SecAnim A/S, Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ.
Klage skal være modtaget senest den 21. marts 2018.

Påbud

Med påbuddet ændres vilkår for egenkontrol med emissionen fra virksomhedens kedler i situationer, hvor der fyres med naturgas eller gasolie. Ændringen er i overensstemmelse med gældende praksis jf. supplement til luftvejledningen af 30. september 2003. Vilkårsændringen medfører ikke øget forurening fra virksomheden.

- Læs vilkårsændringen for Daka SecAnim A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.