HOFOR, Amagerværket, AMV4: Miljøgodkendelse – Tilladelse til udledning af overfladevand

21-02-2018

Miljøstyrelsen har givet HOFOR Energiproduktion A/S, Amagerværket miljøgodkendelse til udledning af overfladevand fra Amagerværket, blok 4 (AMV4), Kraftværksvej 37, 2300 København S.
Klage skal være modtaget senest den 21. marts 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet HOFOR Energiproduktion A/S, Amagerværket miljøgodkendelse til udledning af overfladevand fra Amagerværket, blok 4 (AMV4), Kraftværksvej 37, 2300 København S.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.