DuPont Nutrition Biosciences Aps: Miljøgodkendelse

20-02-2018

Miljøstyrelsen har givet DuPont Nutrition Biosciences, Tårnvej 25, 7200 Grindsted miljøgodkendelse til opstilling af 2 frysecontainere.
Klage skal være modtaget senest den 20. marts 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet DuPont Nutrition Biosciences, Tårnvej 25, 7200 Grindsted miljøgodkendelse til opstilling af 2 frysecontainere. Frysecontainerne ønskes opstillet med henblik på at minimere trafikken mellem en anden af koncernens fabrikker og fabrikken i Grindsted.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.