Novozymes A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-02-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novozymes A/S beliggende Hillerødgade 42, 2200 København N.

Tilsynsrapport

- Læs tilsynsrapporten for Novozymes A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.