H.J. Hansen Hadsund A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-02-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos H.J. Hansen Hadsund A/S beliggende Hobrovej 103, 9560 Hadsund.

Tilsynsrapport

- Læs tilsynsrapporten for H.J. Hansen Hadsund A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.