Duferco Danish Steel A/S: Tillæg til Miljøgodkendelse

19-02-2018

Miljøstyrelsen har givet Duferco Danish Steel A/S Havnevej 47 3300 Frederiksværk, miljøgodkendelse til etablering af en ny proces til blanktrækning af emner. Klage skal være modtaget senest den 19. marts 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har meddelt Duferco Danish Steel A/S Havnevej 47 3300 Frederiksværk, miljøgodkendelse til etablering af Blanktrækningsproces. Processen er en mekanisk efterbehandling af virksomhedens produkter med henblik på at opfylde kvalitetskrav if. specifikke kundegrupper. Miljøgodkendelsen er udarbejdet som tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.