Novozymes A/S: Miljøgodkendelse

09-02-2018

Miljøstyrelsen har givet Novozymes A/S, Kroghøjsvej 36, 2880 Bagsværd, miljøgodkendelse til etablering af mellemoplag af farligt affald fra virksomhedens afdelinger i Danmark.
Klage skal være modtaget senest den 9. marts 2018.

Miljøgodkendelse

Modtagelse, oplag, emballering og omlastning af farligt affald inden transport til godkendt modtager.

- læs miljøgodkendelsen for Novozymes A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.