DanePork A/S: Miljøgodkendelse

08-02-2018

Miljøstyrelsen har givet Danepork A/S, Tørskindvej 19, 7183 Randbøl miljøgodkendelse til flytning af blodtank samt midlertidig flytning af svineindlæsning til østside af stald, inkl. etablering af tilhørende midlertidig vej.
Eventuelle klager skal være modtaget senest den 8. marts 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Danepork A/S, Tørskindvej 19, 7183 Randbøl miljøgodkendelse til flytning af blodtank samt midlertidig flytning af svineindlæsning til østside af stald, inkl. etablering af tilhørende midlertidig vej.

- læs miljøgodkendelsen for Danepork A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.