Biofuels Vordingborg A/S: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse for bioraffinaderi på Vordingborg Havn, Masnedø

08-02-2018

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet samt udkast til afgørelse for et nyt bioraffinaderi på Vordingborg Havn på Masnedø.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 5. april 2018

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse, samt udkast til afgørelse for et nyt bioraffinaderi. Baggrunden er, at Biofuels Vordingborg A/S ønsker at etablere et bioraffinaderi på en del af etape 4 af den endnu ikke anlagte udvidelse af Vordingborg Havn på Masnedø.

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et ikke-teknisk resumé og udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- Ikke-teknisk resumé Biofuels Vordingborg A/S
- VVM-redegørelse Biofuels Vordingborg A/S
- Bilagsrapport til VVM-redegørelse Biofuels Vordingborg A/S
- Udkast til miljøgodkendelse Biofuels Vordingborg A/S

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 5. april 2018. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller .