Arla Foods amba Holstebro Flødeost: Miljøgodkendelse

07-02-2018

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Holstebro Fløseost miljøgodkendelse til etablering af nyt kølelager.
Klage skal være modtaget senest den 7. marts 2018.

Miljøgodkendelse

Arla Foods amba Holstebro Flødeost opfører et kølelager inkl. 3 læsseramper samt tilhørende administrationslokaler.

- læs miljøgodkendelsen for Holstebro Flødeost

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.