Spulefelt Esbjerg Havn: Offentliggørelse af VVM-redegørelse med bilag og udkast til miljøgodkendelse

05-02-2018

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet samt udkast til afgørelse for et spulefelt(Zodiak Havnedeponi) på Esbjerg Havn, Ventusvej 2, 6700 Esbjerg
Frist for indsigelser og bemærkninger: 3. april 2018.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse om etablering af et spulefelt på Esbjerg Havn (Zodiak Havnedeponi). Deponiet skal anvendes til deponering af havnesediment fra havnebassiner og sejlrender i og omkring Esbjerg Havn.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- VVM-redegørelse med ikke teknisk resumé
- Bilag 1-5 (Miljøkonsekvensvurdering m.m.)
- Udkast til miljøgodkendelse af Zodiak Havnedeponi

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 3.april 2018. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og med angivelse af journalnummer MST-1274-00126 og skal sendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbhn. Ø eller på e-mail til .