Affaldscenter Aarhus: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-02-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affaldscenter Aarhus, Forbrændingsanlægget og Biomassefyret Kraftvarmeværk (BKVV) beliggende Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N.

Tilsynsrapport

- Læs tilsynsrapporten for Affaldscenter Aarhus, Forbrændingsanlægget

- Læs tilsynsrapporten for Affaldscenter Aarhus, Biomassefyret Kraftvarmeværk (BKVV)

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.