Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område A i Hesselø Bugt, område C på Lysegrund og område Øst ved Tisvilde

21-12-2018

Nordkystens Fremtid gives hermed tilladelse med eneret til efterforskning efter råstoffer i efterforskningsområderne A, C og Øst beliggende i det sydlige Kattegat.

Tilladelserne gives på baggrund af tre ansøgninger om tilladelse til efterforskning fremsendt af Nordkystens Fremtid den 6. juli 2018.

Tilladelserne er gældende fra den 21. januar 2019 til og med den 21. januar 2020.

 

Tilladelserne kan ses via nedenstående links:

Efterforskningstilladelse Hesselø Bugt – område A

Efterforskningstilladelse Lysegrund – område C

Efterforskningstilladelse Tisvilde – område Øst

 

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således d. 19. januar 2019.