Afgørelse om ændring af foranstaltninger - Brønderslev Kommune, o8957_b

20-12-2018
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Brønderslev Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”etablering af sandfang” ved Ry Å, o8957_b.

Afgørelse om ændring af foranstaltninger - Brønderslev Kommune, o8957_b