Brødrene Hartmann A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

21-12-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Brødrene Hartmann A/S, beliggende Hartmannsvej 2, 6270 Tønder

Tilsynsrapport 

- Læs tilsynsrapporten for Brødrene Hartmann A/S

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.