Havbundssedimentdepot Rærup: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-12-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Havbundssedimentdepot Rærup beliggende Rærupvej 29, 9310 Vodskov.

Tilsynsrapport 

- Læs tilsynsrapporten for Havbundssedimentdepot Rærup

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.