Afgørelse om at etablering af kølecentral med varmepumper for genvinding af spildvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

04-04-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at DTU ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af kølecentral med varmepumper for genvinding af spildvarme

Miljøstyrelsen har afgjort, at DTU ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af kølecentral med varmepumper for genvinding af spildvarme. Projektet planlægger at installere 3 stk. kombineret køle- og varmepumpeanlæg. Hvert anlæg opbygges med en fordamper til køling af DTU’s køle-ring ved en fordampningstemperatur på ca. +9 °C. Anlæggene opbygges med kondensatorer på lavtrykskredsen, som afhængigt af vejret søger for kondensering af varme til tørkøler. 

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 2. maj 2018.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Dokumenter

Afgørelse

Oversigtskort

Kort over projektområde

Ansøgning

Miljøstyrelsens screeningskema

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.