Odense Fjord Sejlrende, tidsfristforlængelse af Klaptilladelse

26-04-2018

Miljøstyrelsen har forlænget tidsfristen for en tilladelse til klapning af i alt 100.000 m3 oprensningsmaterialer fra et område i Odense Fjord sejlrende på klapplads K_088_02 i Nord for Fyn. Klagefristen udløber den 24. maj 2018.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.