ESPOO høring om scoping af indholdet af den Hollandske nationale planstrategi

23-04-2018

De Hollandske planmyndigheder har iværksat en Espoo-høring efter artikel 10 i ”Bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænser”. Høringen angår indkaldelse af ideer og forslag til indholdet af den Hollandske nationale planstrategi. Strategien skal omfatte såvel den fysiske planlægning som planlægningens miljømæssige aspekter. Oplæg til den nationale planstrategi samt den Hollandske notifikation til nabolande kan ses nedenstående.

Forud for udarbejdelse af den nationale planstrategi har Holland notificeret den danske ESPOO-kontakt vedrørende eventuelle grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø. Formålet med denne høring err at høre berørte myndigheder, organisationer og offentligheden om:

- Ønsker I at deltage i processen

- Har I bemærkninger til projektet eller dets mulige miljøpåvirkninger af det danske miljø

 

Hvis du har bemærkninger til det fremlagte projekt og/eller kommentarer til indholdet i den kommende miljøvurdering for de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, skal de sendes til Miljøstyrelsen: mærket med journalnummer MST-533-00049 senest den 11. maj 2018.

Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de hollandske myndigheder.

 

LINKS

Notifikation om igangsættelse af planarbejdet

Udkast til scopingrapport for planarbejdet