Offentlig høring om nybyggeri af 380-kV-højspændingsledning Niebüll (DE) – statsgrænsen (DK) i henhold til Espoo konventionen

23-04-2018

Det tyske ministerium - Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, Amt für Planfeststellung Energie har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer for planerne om etablering af 380-kV-højspændingsledning Niebüll (DE) – statsgrænsen (DK) i overensstemmelse med artikel 3 i bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet (Espoo-konventionen).

Forud for evt. etablering af højspændingsforbindelsen skal de tyske myndigheder udarbejde en miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø, hvis Danmark ønsker at deltage i processen. Formålet med denne høring er derfor at høre berørte myndigheder, organisationer og offentligheden om:

- Ønsker I at deltage i processen

- Har I bemærkninger til projektet eller dets mulige miljøpåvirkninger af det danske miljø

 

Konkret om højspændingsforbindelsen:

Projektet er en del af et dansk-tysk projekt, der omfatter en 380-kV-luftledning, der skal føres fra Niebüll/Klixbüll i Tyskland til Endrup i Danmark. Den danske del af strækningen er på ca. 75 km, den tyske del på ca. 18 km. Den tyske del af projektet er det sidste afsnit af nyetablering af en luftledning fra Brunsbüttel til den dansk-tyske grænse. Projektet er en del af den tyske lov om forbundsbehovsplaner, Bundesbedarfsplangesetz (bilag nr. 8) og som PCI-projekt 1.3.1. et projekt af fælles europæisk interesse, som er underlagt kravene i TEN-E forordningen 347/2013. Det er på nuværende tidspunkt endnu ikke fastlagt, hvor den nye luftledning skal krydse grænsen mellem Danmark og Tyskland. Baggrunden for og omfanget af projektet samt de forventede grænseoverskridende miljøpåvirkninger er beskrevet i projektbeskrivelsen, der er vedlagt denne underretning.

Du kan se mere om projektet i den tyske notifikation og i projektbeskrivelsen.

 

Hvis du har bemærkninger til det fremlagte projekt og/eller kommentarer til indholdet i den kommende miljøvurdering for de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer MST-533-00048 senest den 18. maj 2018.

Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de tyske myndigheder.