Afgørelse om gennemførelse af foranstaltninger - Greve Kommune id-o4994

18-04-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Greve Kommune kan gennemføre foranstaltningen "udlægning af groft materiale" i stedet for den planlagte foranstaltning "udskiftning af bundmateriale" ved Lille Vejleå, o4994.

Afgørelse om gennemførelse af foranstaltninger Greve Kommune id-o4994.pdf