Københavns Lufthavn, Kastrup: Støjhandlingsplan 2018

17-04-2018

Miljøstyrelsen har udarbejdet udkast til støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn, Kastrup.
Evt. bemærkninger skal være modtaget senest 12. juni 2018.

Støjhandlingsplan

Udkastet til støjhandlingsplan er udarbejdet efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, nr. 1065 af 12. september 2017. I henhold til bekendtgørelsen skal der hvert 5. år ske kortlægning af støj for større, samlede byområder og visse infrastrukturanlæg – og efterfølgende udarbejdes støjhandlingsplaner for disse byområder og anlæg.

- se udkastet til støjhandlingsplan 2018 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Støjkortet for virksomheden kan ses på:

http://mst.dk/luft-stoej/stoej/kortlaegning-af-stoej-og-handlingsplaner/stoejkortet/

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens udkast til støjhandlingsplan offentliggøres udelukkende digitalt på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Bemærkninger

Bemærkninger til udkastet til støjhandlingsplan kan sendes til:

Miljøstyrelsen
Antvorskov Allé 139
4200 Slagelse

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1272-02233.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 12. juni 2018.