Air Liquide Danmark A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

30-04-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Air Liquide Danmark A/S beliggende Havnegade 151, 5000 Odense.

Tilsynsrapport 

- Læs tilsynsrapporten for Air Liquide Danmark A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.