Haldor Topsøe A/S: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

23-04-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Haldor Topsøe A/S i Frederikssund om ingen miljøgodkendelsespligt for testproduktion af EO katalysator.
Klage skal være modtaget senest den 22. maj 2018.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Haldor Topsøe A/S kan udføre testproduktion af EO katalysatorer i eksisterende produktionsanlæg.

Testproduktionen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen for Haldor Topsøe A/S 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.