Emmelev A/S: Meddelelse af påbud

23-04-2018

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om indberetning af oplysninger til Emmelev A/S beliggende Emmelevgyden 25, 5450 Otterup.
Klage skal være modtaget senest den 22. maj 2018.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om indberetning af oplysninger i forbindelse med igangværende revurdering.

- Læs påbud for EMMELEV A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.