Afgørelse om at Kåstrup Losseplads ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

19-04-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at Nomi4S - Kåstrup Losseplads, Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering, drift og efterbehandling af to nye enheder (9 og 10) til mineralsk affald.
Klage skal være modtaget senest den 17. maj 2018.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Ansøgning for Kåstrup Losseplads
- Afgørelse for Kåstrup Losseplads

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.