AKV Langholt A.m.b.a.: Miljøgodkendelse

18-04-2018

Miljøstyrelsen har givet AKV Langholt A.m.b.a., Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov miljøgodkendelse til produktion af nye typer modificeret kartoffelstivelse til fødevareindustrien.
Klage skal være modtaget senest den 16. maj 2018.

Miljøgodkendelse

Der etableres et nyt anlæg til produktion af nye typer modificeret kartoffelstivelse til fødevareindustrien. Råvaren til produktionen er kartoffelstivelse fra stivelsesafdelingen. Anlægget etableres i en ny bygning i tilknytning til den nuværende produktion.

- læs miljøgodkendelsen for AKV Langholt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.