SAINT-GOBAIN ISOVER A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

13-04-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos SAINT-GOBAIN ISOVER A/S beliggende Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup.

Tilsynsrapport 

- Læs tilsynsrapporten for SAINT-GOBAIN ISOVER A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.