DanePork A/S: Miljøgodkendelse

06-04-2018

Miljøstyrelsen har givet DanePork A/S, Tørskindvej 19, 7183 Randbøl miljøgodkendelse til etablering af en ændret placering af en kondensator.
Klage skal være modtaget senest den 4. maj 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet DanePork A/S, Tørskindvej 19, 7183 Randbøl miljøgodkendelse til etablering af en kondensator på en anden placering i forhold til det allerede godkendte.

- læs miljøgodkendelsen for DanePork A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.