Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, Esbjergværket: Påbud om ændrede støjvilkår

04-04-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, Esbjergværket beliggende Amerikavej 7, 6700 Esbjerg.
Klage skal være modtaget senest den 2. maj 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen skærpes støjgrænsen for Esbjergværket.

- Læs vilkårsændringen for Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S,Esbjergværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.