Fortum Waste Solutions: Miljøgodkendelse

04-04-2018

Miljøstyrelsen har givet Fortum Waste Solutions, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg miljøgodkendelse til et nyt oplag i en eksisterende tank samt en ny læsseplads, til påfyldning af tanken.
Klage skal være modtaget senest den 2. maj 2018.

Miljøgodkendelse

Virksomheden har behov for etablering af et nyt oplag i en eksisterende tank samt en ny læsseplads til påfyldning af tanken. Tanken er på 95 m3 og har tidligere været anvendt til opbevaring af bundprodukt fra destillation af spildolie. Tanken vil fremover også anvendes til et restprodukt fra fremstilling af kevlar.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.