Afgørelse om at projekt om omsækningsanlæg på Fortum Waste Solutions ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

04-04-2018

Miljøstyrelsen har afgjort at Fortum Waste Solutions, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for omsækningsanlæg til støvende affald.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 2. maj 2018.

Afgørelse

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Afgørelse for Fortum Waste Solutions

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.