Rørvig Havn Klaptilladelse

20-09-2017

Miljøstyrelsen har tilladt klapning af 25.000 m3 oprensningsmaterialer fra Rørvig Havn, klapplads K_005_02 i Kattegat. Klagefristen udløber den 18. oktober 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.